arrow_upward arrow_upward

Nowy rok – nowa wersja systemu VSoft Mobile Workforce 2023

Początek roku to zawsze pracowity okres w #VSoftTeam. W pierwszej tegorocznej aktualizacji systemu VMW chcemy zaprezentować prawdziwą rewolucję w pracy z zadaniami. VSoft Mobile Workforce w najnowszej wersji to tradycyjnie: nowe funkcje i rozwój istniejących rozwiązań. Dlaczego? Aby nasi użytkownicy dalej mogli optymalizować swoją pracę, jednocześnie oszczędzając czas oraz koszty swojej firmy.

Na dobry początek – przyjrzyjmy się kluczowej, nowej funkcjonalności jaką jest GIEŁDA ZADAŃ…

Giełda zadań i jej możliwości

Co się kryje za tą funkcją?

Zdecydowanie, to krok w stronę zupełnie nowej jakości pracy z zadaniami.

Za pomocą giełdy zadań, możemy obsługiwać nowy model biznesowy realizacji usług oraz zadań w naszej firmie oparty na popularnym modelu sharing economy. Został wprowadzony między innymi przez marki tj. Uber oraz Pyszne.pl.  VMW dostarcza usługę, dzięki której jesteśmy w stanie tworzyć nowe zadania bez przypisanego użytkownika, a pracownicy terenowi za pomocą aplikacji mobilnej, bądź webowej mogą samodzielnie rezerwować oraz przypisywać do siebie zadania.

Konfiguracja nowego typu zadań pozwala na określenie limitu czasowego na wykonanie akcji trwałego przypisania użytkownika do wybranego zadania. Jeśli nie rozpocznie zadania na czas – automatycznie wróci do puli i kolejny pracownik będzie mógł podjąć się jego realizacji.

W panelu administracyjnym możemy wskazać, które typy zadań powinny znaleźć się w giełdzie. Dlaczego? Pozwalamy samodzielnie decydować o tym, które zlecenia są kluczowe i automatycznie przypisane przez reguły przydziału do pracownika, a które z nich są mniej priorytetowe i dobierane przez użytkownika. Oczywiście zadania w giełdzie zadań również mogą być kluczowe – tę kwestię konfiguracyjną pozostawiamy naszym klientom 😊

Zanim jednak pracownik zdecyduje się przypisać oraz pobrać zadanie do swojej puli, otrzymuje pełen wgląd danych do konkretnego zadania.

Powyższa funkcjonalność VMW została udostępniona dla systemów operacyjnych iOS, Android oraz dla naszej nowej alternatywnej wersji www – panelu webowego.

Nowe funkcje w raportowaniu na podium!

Edycja wysłanych raportów końcowych

W poprzednim wydaniu znacząco rozwinęliśmy raportowanie, tym razem nie mogło być inaczej. Nasza kluczowa funkcjonalność została rozszerzona o możliwość edycji zamkniętego i wysłanego raportu. Pozwala to wrócić pracownikowi do zakończonego raportu w zrealizowanym zadaniu – może go sprawdzić, dokonać edycji i jeszcze raz przekazać do pracodawcy. Nowa funkcja jest przydatna, kiedy wysłany dokument wymaga korekty lub uzupełnienia. Teraz jest to zdecydowanie prostsze!

Optymalizacja raportów

Kolejną ważną funkcją jest optymalizacja raportów, która znacząco usprawni proces przekazywania danych z dużą ilością załączników. Raporty posiadające załączniki o wielkości powyżej 1MB zostaną wysłane do serwera bez nich, a następnie w tle będą dosyłane kolejne załączniki z zachowaniem właściwej kolejności ich dodawania lub tworzenia. Pozwala to na szybkie dostarczanie raportów bez konieczności oczekiwania na przesłanie wszystkich załączników. One czekają na przeniesienie z aplikacji mobilnej, a następnie zostaną wyświetlone w panelu administracyjnym z ikoną oczekiwania.

Panel webowy – tylko rozwój ma sens

W poprzedniej wersji swoją premierę miał dedykowany panel webowy dla pracowników terenowych stworzony na wzór aplikacji mobilnej. Specyfika naszych klientów zajmujących się m.in likwidacją szkód skłoniła nas do rozbudowy funkcjonalności systemu o możliwość tworzenia raportów, także bez udziału urządzenia mobilnego. Przeprowadzona analiza wskazała, że funkcjonalność jest przydatna dla klientów, którzy zlecają z różną częstotliwością zadania oraz usługi do pracowników i partnerów biznesowych.

Postawiliśmy na rozwój panelu webowego zyskał nowe funkcjonalności:

  • Powiadomienia w aplikacji webowej

Została rozbudowana o formę powiadomień na wzór dotychczasowych w aplikacji mobilnej. Użytkownik aplikacji, poprzez ikonę dzwoneczka zostanie poinformowany o nowych zadaniach, edycji ich treści, nowej wiadomości, a także zbliżającym się terminie deadline.

  • Nowe menu z funkcjonalnością Giełdy zadań

Aplikacja webowa zyskała całkowicie nowe boczne menu, składające się z pozycji – Moje zadania oraz Wszystkie nieprzypisane zadania.

Pracownicy mobilni korzystający z aplikacji webowej mają możliwość wybierania i rezerwowania na określony czas zadań z ogólnodostępnej puli. Po zarezerwowaniu zadania mogą podjąć decyzję o przypisaniu go do siebie lub o anulowaniu rezerwacji.

Inne zmiany i ulepszenia

Powyżej opisane nowości są jedynie wybranymi usprawnieniami, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w 2023 roku. Warto zwrócić uwagę na pozostałe usprawnienia, które pojawiły się w najnowszej wersji:

  • Brak wymagalności adresu w zadaniu

Została wprowadzona możliwość zapisania zadania bez wymaganego adresu. Pozwoli to realizować zlecenie, których adres początkowy jest nieznany. Modyfikacji uległy ekrany w typach zadań. W poprzednich wersjach ekran dane kontaktowe, był opcją wymaganą bez możliwości rezygnacji.

  • Dodanie wyszukiwania zadań po nazwie ulicy w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna została rozbudowana o dodatkową pozycję w opcji filtruj. Pracownik posiada możliwość wyszukiwania zadań wprowadzając w nowe pole nazwę ulicy.

Sprawdź jak działa VMW

Jeśli chcesz przetestować te najnowsze, jak i wszystkie pozostałe funkcjonalności VSoft Mobile Workforce pobierz 30-dniową wersję próbną!