arrow_upward arrow_upward
Image Alt
  /  Kontakt

  Imię i Nazwisko
  E-mail
  Firma
  Temat
  Treść wiadomości
  Informacja o administracji danymi add remove

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  VSoft SA
  Ul. Puszkarska 7J
  30-640 Kraków
  Tel:  +48 602 134 090

  NIP: 677-22-09-677
  KRS: 0000167032
  REGON: 356681441 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

  Kapitał zakładowy: 1 320 000 zł (wpłacony w całości)
  Nr rachunku bankowego: 82 1910 1048 2204 9584 1121 0002