arrow_upward arrow_upward

Jak rozwija się VSoft Mobile Workforce? 3 kluczowe zmiany w nowej wersji

W najnowszej wersji VSoft Mobile Workforce dodaliśmy szereg usprawnień, począwszy od tych najbardziej istotnych z punktu widzenia użytkowników, a kończąc na drobnych poprawkach wydajnościowych, UX oraz UI,  które nasz team uznał za konieczne. 😊

Co zatem się zmieniło? Przede wszystkim 3 aspekty działania aplikacji, czyli precyzja GPS, możliwość zamówienia dedykowanego raportu, a także zwiększone bezpieczeństwo. Zakres zmian obejmuje także nowe widoki w Panelu Administracyjnym.

Przyjrzyjmy się szczegółom!

Pozycja GPS pracownika mobilnego

Uwzględniając potrzeby zgłaszane przez naszych klientów, do aplikacji mobilnej dodaliśmy możliwość wymagania pozycji GPS tylko dla określonych, zawartych w raporcie pytań. Dotychczasowa funkcjonalność ograniczała się do wymagania zalogowania pozycji, lub braku takiego wymogu, niezależnie od udzielanych w raporcie odpowiedzi.

Dzięki wprowadzonej zmianie, możliwe jest tworzenie takich typów raportów lub też wskazanie konkretnych pytań w ankiecie, które w sposób permanentny będą wymagały udostępnienia pozycji GPS. W takim wypadku wysłanie raportu będzie niemożliwe bez spełnienia tego warunku.

Oczywiście jest to opcja, która daje nowe możliwości, ale to dana organizacja określa w jakich przypadkach należy z niej skorzystać.

Z tą zmianą powiązana jest także kolejna, dotycząca precyzji określania pozycji GPS. Udało nam się ograniczyć zjawisko „GPS Bouncing”, dzięki czemu logowana pozycja pracownika mobilnego widoczna na mapie będzie dokładniejsza.

Modyfikacjom uległ także widok „Mapa użytkowników” w Panelu Administracyjnym.

Dedykowane raporty

Tworzenie własnych raportów lub korzystanie z tych predefiniowanych bywa czasami niewystarczające, jeśli organizacja posiada nietypowe KPI lub chce wyodrębnić do analizy dane, które nie są wprost widoczne z poziomu dashboardu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zdecydowaliśmy się dodać opcję składania zleceń przez klienta na utworzenie dedykowanego raportu z opracowaniem danych dostępnych w VSoft Mobile Workforce. Ze względu na to, że takie raporty nie są predefiniowane, dostarczamy plugin, który należy zainstalować w celu ich uruchomienia.

Funkcjonalność ta pozwala również wysyłać raporty cyklicznie do pracowników na ich adresy e-mail. Mogą to być przykładowo zestawienia zrealizowanych wizyt, przebytego dystansu, zebranych środków pieniężnych, wypełnionych ankiet, itp. Czy to nie otwiera pola do grywalizacji? 😉

Bezpieczeństwo aplikacji VSoft Mobile Workforce

Jako dostawcy współpracujący m.in. z branżą finansową mamy pełną świadomość jak ważne jest bezpieczeństwo danych. Wiemy także, że nie ma takiej możliwości, aby zadbać o tę kwestię raz na zawsze.

W najnowszej wersji wprowadziliśmy nowe funkcje zabezpieczające, m.in.:

  1. Wykrywanie „Roota” na urządzeniach z systemem Android;
  2. Zarządzanie długością sesji użytkowników oraz automatyczne wylogowywanie z aplikacji po wygaśnięciu sesji.

Ochrona przed dostępem do danych przez osoby niepowołane czy boty  wymaga stałej uwagi i aktualnej wiedzy technologicznej. To nasza specjalność i wyróżnik aplikacji VSoft Mobile Workforce! 😃

Czy o czymś nie zapomnieliśmy?

Ach tak, aplikacja została dostosowana do pracy na najnowszych urządzeniach iOS/Android.

Bezpłatna wersja próbna

Jeśli nie korzystasz jeszcze z VSoft Mobile Workforce zachęcamy Cię do wypróbowania wszystkich jego funkcjonalności, również tych najnowszych. 😉 Mamy nadzieję, że narzędzi spełni Twoje oczekiwania!

Pamiętaj, aby podzielić się z nami opinią po zakończonym okresie próbnym.

Wypróbuj VSoft Mobile Workforce bezpłatnie przez 30 dni.